Placeholder

پایش لارما ۲۲۲ در چغندر قند

تیر ۲۰, ۱۴۰۲
گزارشات کود بیولوژیک لارما ۲۲۲ پس از گذراندن مراحل آزمایشگاهی و به دست آوردن استانداردهای بالا در تمامی مراحل، در مناطق مختلفی از استان گلستان ازجمله: سرخنکلاته، دلند، آزادشهر، همچنین در استان خوزستان و بر روی ۴۰ هکتار از اراضی چغندرکاری مورد آزمایش قرار گرفته‌است. از نتایج شایان توجه این کود روی چغندر قند می‌توان به افزایش ۱۱ درصدی محصول، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده همچون آفات و بیماری‌ها و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های غیرزنده همچون خشکی و شوری اشاره نمود.  روش استفاده از این کود برای چغندرقند مصرف این ...ادامه مطلب