خدمات دانا زیست لوتوس

کاشت، داشت، برداشت

۱

افزایش عملکرد

عملکرد محصول در واحد سطح را افزایش می دهیم که این امر منجر به افزایش درآمد کشاورزان و سود آفرینی و افزایش ارزش افزوده می شود.

۲

افزایش بهره وری

دوره کاشت را کاهش می دهیم و امکان انجام کشت مجدد را فراهم می کنیم و در نتیجه منجر به افزایش بهره وری در محصولات کشاورزی می شود.

۳

ارسال رایگان

ما برای رفاه حال کشاورزان و فروشگاه دارهای این حوزه خدمات ارسال رایگان را انجام دهیم تا دغدغه حمل و نقل را برای آن ها کم کنیم.

۴

تضمین عملکرد

ما به اثربخشی محصولات خود باور داریم و به همین جهت دریافت وجه از کشاورز را پس از برداشت به شرط افزایش عملکرد صورت می گیرد.

۵

مشاوره رایگان

ما در دانا زیست لوتوس به کشاورزان و فروشگاه دارهای این حوزه مشاوره خدمات فنی رایگان می دهیم تا بتوانیم سطح علمی این بخش را افزایش دهیم.

کود بیولوژیک لارما ۲۲۲