لارما پلاس

کود بیولوژیک لارما پلاس

تیر ۱۹, ۱۴۰۲
گزارشات کود بیولوژیک لارما پلاس به طور اختصاصی برای گیاه برنج فرموله‌شده‌است. این محصول در مناطق مختلف استان گلستان از جمله علی آباد، مینودشت، کلاله، سرخنکلاته، هاشم آباد، فوجرد، محمدآباد، پیرواش، النگ و اتراچال ودر نزدیک به ۳۵ هکتار از اراضی شالیکاری مورد آزمایش قرار گرفته‌است. مصرف این محصول در سه مرحله به صورت محلول‌پاشی یا همراه با آب آبیاری توصیه‌شده است.   دستورالعمل مصرف * در خزانه ۳ روز قبل از انتقال به زمین اصلی: ۱ لیتر در هکتار * ۲۰ روز پس از انتقال به زمین اصلی: ۳ لیتر در هکتار * ۲۰ روز پس ...ادامه مطلب